Birimin Tarihçesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKADEMİ-SEM) örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve Merkezin yürüteceği faaliyetler ile kamu, özel sektör ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunularak ülke kalkınmasına hizmet vermek amacıyla 14/01/2019 tarih 30655 sayılı Resmi Gazete ile AHBVSEM olarak kurulmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadar merkezimiz amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerini hayat boyu öğrenme, meslek içi eğitim, hizmet içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, akreditasyon programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler ve konferanslar gibi yöntemlerle gerçekleştirmektedir. AHBVSEM, düzenlenen eğitim programlarının yanı sıra kamu sektörü, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, akreditasyonlu programları planlamak ve uygulamak, seminerler ve konferanslar düzenlemek, öğretim materyali hazırlamak ve ölçme-değerlendirme yapmaktadır.

Merkezimiz kamu ve özel kurumların personel alımı (müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı vb.) ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını, Üniversitemiz öğretim üyeleri / elemanları ve personelinin katkıları ile aktif bir şekilde gerçekleştirmektedir.