Misyon ve Vizyon

Misyon

• Gerek mesleki kariyerlerine önemli birer köşe taşı eklemek isteyen gençlerimizin gerekse yaşam boyu eğitim taliplilerinin hedeflerine giden yolda onlara destek vermek,

• Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve birikimi, geniş anlamda topluma yayarak Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek,

• Sürekli olarak kendini yenilemek ve bu yeniliklerin, hizmet kalitesine de yansımasını sağlamak,

• Kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluş ve kişilere, lisans ve lisansüstü eğitime sahip bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin deneyimli kadrosu ile uluslararası standartlarda verilecek eğitim programları geliştirmek, hazırlamak ve bu programların koordinasyonlarını sağlamak,

• Eğitim programları ile ilgili bilgi yayınlayarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile özel sektörü bilgilendirmek,

• Sosyal konulardaki eksikliklere duyarlılık göstererek bu eksikliklerin ortadan kalkmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar düzenlemek,

• Kurum çalışanlarımızın taleplerine uygun eğitimler düzenlemek suretiyle çağdaş, donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirerek üniversitemizin nitelik ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmak,

• Bireyi, kendini gerçekleştirebilmesi, nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, iş gücünü daha verimli kullanabilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi adına teşvik etmek ve bireyin bunu bir yaşam biçimi hâline getirmesini sağlamak,

• Eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika vb. vermek.

Vizyon

Teori ile uygulamayı (pratiği) birleştiren, katılımcısına yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandıran, uzman olduğu alanlarda hizmet sunmayı amaçlayan, ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlayacak her yaştan ve meslek grubundan kişilerin yararlanabileceği “açık eğitimler” ve “kurumlara özel” eğitimler sunan, sürekli öğrenmenin ve gelişimin bir yaşam biçimi hâline getirilmesine katkıda bulunan, öncü uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar ile iz bırakan bir eğitim merkezi olmaktır.