SSS Sıkça Sorulan Sorular

 


 

AKADEMİ-SEM İLE İLGİLİ SSS

 

1. AKADEMİ - SEM’in kuruluş amacı nedir?

AKADEMİ - SEM, “Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma” ilkesinden hareketle; sürekli kendini yenileyen, çağın gerekliliklerinin yakın takipçisi olan, toplumsal sorumluluk bilinci ile Türkiye’ye ve Türk insanına yararlı olmayı hedefleyen bir merkez olarak; ideale ulaşma arzusu içerisindeki nitelikli bireylere ve kurumlara eğitim hizmeti vermek ve sınav hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.  İhtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek, eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. AKADEMİ - SEM’in verdiği hizmetler nelerdir?

Uzmanlık, beceri kazandırma ve güncelleme programları, eğitim danışmanlığı, kurumsal eğitimler, kısa süreli eğitimler, sınav hizmetleri (sınav hazırlama ve uygulama - soruların hazırlanmasından sonuçların açıklanmasına kadar geçen süreçteki tüm unsurlar - , bina tahsisi vb.)

3. AKADEMİ - SEM’in yeri nerededir?

Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Caddesi İncitaşı Sokak No: 4 (Akademi Kampüsü) 06500 Yenimahalle / ANKARA

4. AKADEMİ - SEM’in çalışma gün ve saatleri nasıldır?

AKADEMİ - SEM, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

5. AKADEMİ - SEM’e nasıl ulaşabilirim?

Telefon: 0 (312) 216 16 86

Faks: 0 (312) 216 16 76

E-Posta: sem@hbv.edu.tr

Web Sitesi: akademisem.hacibayram.edu.tr

Twitter:

Facebook:

6. AKADEMİ - SEM’den eğitim hizmeti almak için ne yapmak gerekir?

Bireysel taleplerde AKADEMİ – SEM tarafından açılan eğitimlere ücret yatırılarak AKADEMİ - SEM’in internet sitesindeki ilgili linkten kayıt yapılmalıdır. Kurumsal taleplerde ise AKADEMİ - SEM ile görüşülmesi gerekmektedir.

7. AKADEMİ - SEM’den sınav hizmeti almak için ne yapmak gerekir?

Kurumsal taleplerde AKADEMİ - SEM ile görüşülmesi gerekmektedir.

 

EĞİTİM İLE İLGİLİ SSS

1. AKADEMİ - SEM tarafından verilmiş olan eğitimler nelerdir?

Kamu Gözetim Kurumu (BOBİ FRS / Denetimde Etik) Eğitimleri

2. AKADEMİ - SEM’den eğitim almanın faydaları nelerdir?

AKADEMİ - SEM; bireyin kendini gerçekleştirebilmesi, nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, iş gücünü daha verimli kullanabilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi; bütün bunların sonucunda kendi yaşam biçimini doğru olarak şekillendirebilmesi ve bu yaşam biçimini benimseyebilmesi için kurulmuş bir merkezdir ve bu doğrultuda eğitim vermektedir. AKADEMİ - SEM bünyesinde alınan eğitim sonucu oluşan çıktılar, toplumsal ve bireysel faydayı maksimize etmeye yöneliktir.

3. Eğitimler için ön kayıt yaptırma imkânı var mıdır?

Ön kayıt yaptırma imkânı yoktur. Sadece kesin kayıt yapılabilmektedir.

4. Eğitimlerin kayıtları nasıl ve nereden yapılmaktadır?

Eğitim kayıtları sadece AKADEMİ - SEM’in internet adresinde yer alan ilgili eğitim linkinden yapılmaktadır.

5. Eğitimler nerede verilmektedir?

Eğitimler genellikle AKADEMİ - SEM dersliklerinde verilmektedir. Kurum talepleri çerçevesinde kurumun kendisinde veya uygulama sahasında da eğitim verilebilmektedir.

6. Eğitimlere şehir dışından gelen kişilere konaklama, yemek, ulaşım hizmetleri verilmekte midir?

Eğitime bağlı hizmetler (konaklama, yemek, ulaşım), eğitime katılan kişi tarafından karşılanmaktadır.

7. Eğitimlerin süresi ne kadardır?

Eğitim süreleri, verilen eğitimlerin içeriklerine ve zorunlu olarak verilmesi gereken ders saatlerine göre farklılık göstermektedir.

8. Eğitimleri kimler vermektedir?

Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin alanında uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından verilmektedir. İhtiyaç durumunda çeşitli kurumlarda görev yapan, alanında uzman kişiler de ders vermektedir.

9. Eğitimler nasıl bir sistem ile verilmektedir?

Eğitimler genellikle “örgün eğitim” şeklindedir. Eğitim konuları, görsel materyaller ile desteklenmektedir. Eğitimin içeriğine göre “uygulamalı” olarak verilen eğitimler de vardır.

10. Eğitim ücretleri nasıl ödenir?

Eğitim ücretleri, eğitim başvuru sisteminde sanal pos, kredi kartı aracılığı ile ya da AKADEMİ - SEM’in internet adresinde belirtilen hesap numarasına / IBAN’a yatırılabilmektedir. Bankaya elden yapılan ödemelerde dekont, internet üzerinden yapılan EFT ödemelerinde elektronik dekontun çıktısı mutlaka alınmalıdır. ATM’den para yatırılmamalıdır.

11. Eğitimlerde taksit yaptırma imkânı var mıdır?

Eğitim ücretlerinde taksit imkânı yoktur.

12. Eğitimlerde indirim yaptırma imkânı var mıdır?

Şu an verilen eğitimlerde indirim söz konusu değildir. Grup halinde eğitim almak isteyen kişilere grup indirimi yapılabilir.

13. Eğitim ücretleri hangi durumlarda geri alınabilir?

Eğitim başvuru koşullarını tam olarak sağlayamadığı halde eğitime başvurmuş olan, eğitim başladığı halde eğitime hiç katılmayan (eğitim yoklama listesine imza atmamış olan), sağlık sebebiyle (sağlık raporu belirterek) eğitime katılamayan adaylar AKADEMİ - SEM’e kimlik bilgileri ve hesap numarası / IBAN içeren para iade dilekçesi yazmaları halinde eğitim ücretlerini geri alabilirler.

14. Eğitim ücretinin ödendiğine dair fatura almak mümkün müdür?

Eğitime ait faturalar, eğitim bitiminde verilmektedir.

15. Eğitim ücretinin ödemesini tüzel kişi gerçekleştirmiş ise tüzel kişi adına fatura kesilebilir mi?

Eğitim ücretinin ödemesini tüzel kişi gerçekleştirmiş ise tüzel kişi adına fatura kesilebilir.

16. Eğitimin açılması için kişi sayısında alt sınır kaç olmalıdır?

Eğitim programına göre farklılaşmakla birlikte minimum 16 katılımcı ile eğitim programı açılmaktadır. Genellikle 20 - 25 kişilik sınıflar oluşturulmaktadır.

17. Eğitimler kapsamında herhangi bir yazılı ya da görsel doküman sağlanmakta mıdır?

Eğitimi veren eğitimci uygun gördüğü sürece yazılı ve görsel materyaller eğitimi alan kişiler ile paylaşılmaktadır.

18. Eğitimlerin devam zorunluluğu var mıdır?

Eğitim programına göre farklılaşmakla birlikte genellikle %80 devam zorunluluğu vardır.

19. Eğitimlerin sonunda sınav yapılmakta mıdır?

Eğitim programının kapsamına ve belirlenen çıktı düzeyine göre değişmektedir.

20. Eğitimlerin sonunda “staj” veya “iş” imkânı sunulmakta mıdır?

Eğitimlerin sonunda “staj” veya “iş” imkânı sunulmamaktadır.

21. Eğitim sonunda “katılım belgesi” veya “başarı belgesi” almak mümkün müdür?

Eğitim sonunda sınav yapılıyor ise eğitimi alan kişilere AKADEMİ - SEM tarafından onaylanmış katılım belgesi ile başarı belgesi; sınavsız eğitimlerde ise sadece katılımcı belgesi verilmektedir.

 

SINAV İLE İLGİLİ SSS

1. AKADEMİ - SEM tarafından yapılmış olan sınavlar hangileridir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Uçuş Ekibi Personeli Adayı Seçme Sınavı Yabancı Dil (İngilizce)

2. Sınavların AKADEMİ - SEM tarafından yapılıp yapılmadığı nereden takip edilebilir?

AKADEMİ - SEM’in internet sayfasında yer alan “DUYURULAR” kısmından sınavların takibi yapılabilmektedir.

3. AKADEMİ - SEM, sınav kapsamındaki konular ile ilgili çalışma notu veya kaynak vermekte midir?

Sınav kapsamındaki konular ile ilgili çalışma notu veya kaynak sadece kurum talebine göre adaylara dağıtılmaktadır. Kurum, çalışma notu veya çalışılacak bir kaynak talep etmediyse AKADEMİ - SEM tarafından adaylara çalışma notu ve kaynak verilmemektedir.

4. Sınav başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Eğer başvuru online alınırsa sınav ücreti yatırıldıktan sonra AKADEMİ - SEM’in internet sayfasının “DUYURULAR” kısmında yer alan ilgili linke tıklanarak başvuru ekranına geçilir ve gerekli bilgiler hatasız olarak doldurur. “KAYDET” butonuna basıldıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Eğer başvuru online alınmazsa sınav ücreti yatırıldıktan sonra AKADEMİ - SEM’e bizzat başvurup, başvuru formu doldurularak işlem tamamlanmış olur.

5. Sınav ücretleri nasıl ve nereye ödenir?

Sınav ücretleri, sınav başvuru sisteminde sanal pos, kredi kartı aracılığı ile ya da AKADEMİ - SEM’in internet adresinde belirtilen hesap numarasına / IBAN’a yatırılabilmektedir. Bankaya elden yapılan ödemelerde dekont, internet üzerinden yapılan EFT ödemelerinde elektronik dekontun çıktısı mutlaka alınmalıdır. ATM’den para yatırılmamalıdır.

6. Sınav başvurusunda bir hata oldu ise sınav ücreti geri alınabilir mi?

Sınav başvurusunda bir hata olması durumunda sınav ücretinin iade edilip edilmeyeceği bilgisi, sınav duyurusunda belirtilmektedir.

7. Sınava başvurup da sınav günü sınava gelmeyenler sınav ücretini geri alabilir mi?

Hayır, alamazlar.

8. “Sınav giriş belgeleri” ne zaman ve nereden alınır?

Eğer başvuru online alınmışsa sınav giriş belgelerine, sınavdan en erken 5 iş günü önce AKADEMİ - SEM’in internet adresinden ulaşılabilmektedir.

9. Sınava giderken sınav giriş belgesi almak zorunlu mudur?

Sınav giriş belgesi almak zorunludur. Sınavdan önce yapılan kontrollerde giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonuna alınmazlar.

10. Sınava şehir dışından gelen kişilere konaklama hizmeti verilmekte midir?

Konaklama, yemek ve ulaşım sınava katılacak kişiye aittir.

11. Sınava şehir dışından gelen kişiler sınavın yapılacağı yere nasıl ulaşabilir?

AKADEMİ - SEM, yerleşim olarak ulaşımı ve erişimi kolay bir noktada bulunmaktadır. Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Caddesi İncitaşı Sokak No: 4 Akademi Kampüsü 06500 Yenimahalle / ANKARA adresine toplu taşıma araçlarıyla veya Ankaray ile Beşevler istasyonundan ulaşım sağlanabilmektedir.

12. Sınav yerine özel araçla gelme / otopark imkânı var mı?

Güvenlik nedeniyle üniversite içine özel araçların park etmesi yasaktır. Bu sebeple sınav yerine özel araçla gelinmemesi gerekmektedir.

13. Sınava girerken mutlaka yanınızda olması gerekenler nelerdir?

Sınav giriş belgesi, onaylı ve resimli kimlik belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçmemiş Pasaport).

Ayrıca kalem, silgi vb. sınav gereçleri AKADEMİ - SEM tarafından tedarik edilmemektedir. Bu nedenle adayların bu gereçleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

14. Sınava giren adayların sınavları hangi durumlarda iptal olur?

Sınav kurallarına aykırı davranılması ve sınav sonunda yapılan sayımda adaya ait cevap kâğıdı (optik form) veya soru kitapçığının eksik çıkması durumunda adayın sınavı iptal olmaktadır.

15. Sınav cevap kâğıdında (optik formda) doldurulması gereken yerleri eksik ya da yanlış dolduran adaylar için nasıl bir yol izlenir?

Cevap kâğıdında (optik formda) doldurulması gereken yerleri eksik ya da yanlış dolduran adayların sınav puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir ya da hiç değerlendirme yapılamaz.

16. Sınav hesaplamaları ne zaman yapılır?

Sınav hesaplamaları, kurum ile AKADEMİ - SEM arasında imzalanan sınav protokolünde belirtilen süre içerisinde yapılmaktadır.

17. Sınav “soruları”na itiraz edilebilir mi? İtiraz süreci nasıldır?

Sınav sorularına yapılan itiraz, kurum ile AKADEMİ - SEM arasında imzalanan sınav protokolüne göre yapılmaktadır. Sınav sorularını yayınlamak kurumun inisiyatifindedir. Aksi belirtilmedikçe itiraz süresi, sınav sorularının yayınlanmasından itibaren beş iş günüdür.

18. Sınav sorularına itiraz nereye yapılır?

İtirazlar, aksi belirtilmedikçe AKADEMİ - SEM’e değil, kuruma yapılmaktadır. Kurum, itiraz dilekçelerini toplu halde AKADEMİ - SEM’e iletir.

19. Sınav “sonuçları” ne zaman açıklanır?

Sınav sonuçları, kurum ile AKADEMİ - SEM arasında imzalanan sınav protokolünde belirtilen süre içerisinde yapılmaktadır. Genellikle itiraz süresinin bitiminden itibaren 10 iş günü sonra AKADEMİ - SEM tarafından kuruma teslim edilmektedir.

20. Sınav sonuçlarını AKADEMİ - SEM mi açıklar?

Sınav sonuçları, AKADEMİ - SEM tarafından kuruma teslim edilmektedir. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi kurum belirler.

21. Sınav “sonuçları”na itiraz edilebilir mi?

Evet, itiraz süresi içerisinde itiraz edilebilir.

22. Geçmiş sınavların sorularına veya çalışma notlarına ulaşılabilir mi?

Telif hakkı sebebiyle, kurumun yayınladığı süre dışında, sorulara ve çalışma notlarına ulaşılamaz.