Yönetim Kurulu

Adı-Soyadı

Birimi

Görevi

Prof. Dr. Murat ATAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Müdür

Dr. Öğretim Üyesi Hakan AKCA

Edebiyat Fakültesi

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ercan SOYDAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Üye

Prof. Dr. Hanife GÜZ

İletişim Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM

Edebiyat Fakültesi

Üye

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

Hukuk Fakültesi

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Can ŞAHİN

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Üye